UVJETI?!

Biti pravovaljano informiran je prednost

UVJETI KORIŠTENJA

INFORMIRAJ SE!

Posjetitelj pregledava i koristi informacije dostupne na ovim stranicama na vlastitu odgovornost i bez ikakvih ograničenja prihvaca uvjete korištenja navedene u nastavku.

krenimo redom

TKO JE ZAPRAVO VLASNIK WEB STRANICE

Obrt DarkNova sa sjedištem u Podturnu izdavač je internet stranice www.GameNOEL.com. Skup usluga koje pruža DarkNova obrt na domeni www.GameNOEL.com je provođenje financijskih transakcija, organizacija prodaje, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice www.gamenoel.com smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka.

Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.gamenoel.com isključivo na njegovu odgovornost. DarkNova obrt kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Korisnik se slaže i potvrđuje da DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža GameNOEL web stranica. Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www.GameNOEL.com te za sve troškove povezane s tim.

Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti DarkNova, obrt za računalne djelatnosti. DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

Također, DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promjene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.GameNOEL.com. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.GameNOEL.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korištenjem internetskih stranica www.GameNOEL.com od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih tih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja

Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.GameNOEL.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija.

DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika. Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.GameNOEL.com u vlasništvu su DarkNova obrta za računalne djelatnosti, te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.GameNOEL.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja DarkNova, obrt za računalne djelatnosti. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.GameNOEL.com u cijelosti ili djelomično.

Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika. DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, smatra neprihvatljivim.

Sve informacije i materijali koje posjetitelj pošalje elektroničkom poštom, kroz forme ili su rezultat posjete stranicama su povjerljive. GameNOEL će te informacije koristiti isključivo u skladu s Izjavom o privatnosti.

Svi logotipi i drugi elementi objavljeni na ovim stranicama koji određuju identitet su registrirani ili neregistrirani znakovi GameNOEL brenda ili drugih vlasnika i smiju se koristiti isključivo uz odobrenje DarkNova obrta za računalne djelatnosti ili drugih vlasnika.

Sve informacije na ovim stranicama, a posebno slike, tekstovi, dokumenti, izvorni programski kod vlasništvo su DarkNova obrta. Njihovo korištenje može biti predmet zakonske odgovornosti u skladu sa svom primjenjivom zakonskom regulativom.

Dokumenti objavljeni na ovim stranicama namijenjeni su javnoj objavi, a vlasništvo su DarkNova obrta. Svatko smije koristiti dokumente, pozivati se na njih ili ih citirati, ali isključivo u izvornom obliku i uz obvezno navođenje izvora.

Korištenje dokumenata i izvornog programskog koda i ostalih informacija dostupnih na ovim stranicama na bilo koji drugi način od gore navedenog, bez dozvole GameNOEL tima predstavlja povredu vlasništva i kao takvo podložno je zakonskoj odgovornosti koja je regulirana zakonima Republike Hrvatske ili drugom primjenjivom regulativom.

Također, DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.GameNOEL.com. DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.GameNOEL.com.

U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti DarkNova, obrt za računalne djelatnosti. U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je samostalno korištenje trgovine internetske stranice www.GameNOEL.com. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Čakovcu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja smatra se da je korisnik upoznat s tehničkim podacima proizvoda (sastav, dimenzija, način održavanja). Posjetom stranici www.GameNOEL.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Napominjemo još jednom, GameNOEL tim i DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku promijene Uvjete korištenja. Zbog toga se posjetiteljima preporuča periodička provjera sadržaja ove stranice. Uvjete korištenja i kupovine možete u cijelosti preuzeti na sljedećem linku: Uvjeti korištenja i kupovine

uvjeti poslovanja i prodaje

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice GameNOEL i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.

Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, II Zaloka 23, 40317 Podturen.Vlasnik: Darko Novak, Matični broj: 98056808. OIB: 55690920525. Račun kod Sberbank d.d.: IBAN: HR 03 2503 0071 1230 0165 1, web: www.GameNOEL.com, e-mail: darko@gamenoel.com. U nastavku teksta – GameNOEL.

Svi kupci u web trgovini www.GameNOEL.com s narudžbom prihvaćaju i potvrđuju uvjete poslovanja GameNOEL. Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Europske Unije te za sljedeće države izvan Europske Unije: Srbija, Bosna i Hercegovina te Crna Gora.

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća uvjete poslovanja, što se potvrđuje narudžbom artikala. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Ukoliko niste suglasni sa uvjetima bilo u cijelosti ili djelomično, molimo da nas o tome obavijestite pisanim putem prije potvrde narudžbe na info@gamenoel.com.

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će se ova predugovorna obavijest i standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora na način da će pri kupovini prihvatiti uvjete korištenja i odredbe poslovanja.

Cijene

Cijene proizvoda i usluga na Internet stranicama i u reklamama izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, osim ukoliko nije drugačije napisano kod same robe, ili ukoliko iznos kupovine ne prelazi 500,00 kuna. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Narudžba proizvoda

Proizvode možete naručiti preko web trgovine, maila ili putem telefona. Nakon zaprimanja narudžbe šaljemo Vam ponudu po kojoj možete izvršiti uplatu. Ponuđena ponuda se odnosi na gotovinsko ili virmansko plaćanje u punom iznosu.

Zadržavamo pravo da slike i specifikacije proizvoda nisu 100% identične.

Proizvodi iz web trgovine naručuju se putem interneta slijedeći jednostavne upute kako bi ispunili sve potrebne podatke te na kraju potvrdili narudžbu. Pri kupnji na našoj web trgovini kupac može u svakom trenutku prije konačne potvrde odustati od kupovine te se po koracima vratiti na početni katalog proizvoda.

Postupak narudžbe se ostvaruje u 4 jednostavna koraka:

 • dodati izabrane proizvode u košaricu
 • prijava korisnika (nije obavezna)
 • Postupak narudžbe:
  • Adresa isporuke
  • Način isporuke
  • Način plaćanja
  • Potvrda

Kada je postupak narudžbe potvrđen, na Vaš mail poslat ćemo potvrdu o zaprimanju narudžbe. U slučaju da potvrdu ne primite molimo da nas kontaktirate na info@gamenoel.com.

Dostava

Troškovi dostave (ukoliko postoje) priopćavaju se prilikom naručivanja i prikazane su na stranici prije zaključenja kupovine. Dostava je unutar 7 – 10 radnih dana, a razlog je što GameNOEL ne izrađuje nit drži proizvode koje nudi u svojem online shopu kod sebe na skladištu već za sve navedene usluge koristi vanjskog suradnika tvrtku PELATI d.o.o.

GameNOEL zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

Načini plaćanja

Naručenu robu moguće je platiti:

 • Pouzećem – otkupninom prilikom dostave na način da novce predate dostavnoj službi
 • Uplatnicom – u bilo kojoj banci ili pošti
 • Internet bankarstvom: mogućnost plaćanja preko bilo koje banke/pošte, e-bankinga, m-bankinga (skeniranjem 2D koda aplikacijom na pametnom telefonu).
 • PayPal servisom, a kroz koji je također moguće platiti karticama American express, Diners, Visa, MasterCard, Maestro, naravno pod pretpostavkom da date kartice imate povezane sa servisom

Kupnja je obavljena nakon što stignete do naše “Hvala na kupnji” stranice. Ako sustav odbije odabrani način plaćanja provjerite pažljivo da li su svi neophodni podaci i koraci pri naručivanju odraženi. O uzrocima odbijanja kartica kroz PayPal sustav nemamo podatke, mogu biti tehničke ili poslovne prirode.

Račun

Račun za narudžbu dostavljamo primarno putem emaila (prilikom narudžbe obveza je ostaviti email na koji naknadno šaljemo račun, a ovaj način slanja računa koristimo radi očuvanja okoliša jer bismo željeli izbjeći slanje papirnatih računa ), a na izričit zahtjev kupca račun šaljemo u pošiljci zajedno s robom ili naknadno poštom.

Isporuka proizvoda

Kad primimo vašu narudžbu, ona je proslijeđena našem partneru Pelati d.o.o. Koji će željeni proizvod, ako ne bude na zalihi izraditi i zatim po izradi robu predati na dostavu tvrtki koja će nam u datom trenutku ponuditi najbolje moguće uvjete i cijenu dostave.

Područje dostave

Robu dostavljamo na cijelo područje Republike Hrvatske, osim na područja koja nisu obuhvaćena prometnicama niti standardnim dostavnim službama i načinima isporuka roba. Isto tako šaljemo u države članice Europske unije, a proizvode šaljemo i u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru.

Trošak dostave

Trošak dostave ovisi o proizvodu kojeg kupujete. Ukupnom iznosu košarice, kao i državi dostave. Trošak dostave uredno je istaknut na internet stranici, u sklopu Košarice, prije zaključivanja narudžbe

Vrijeme isporuke

Sve autorizirane narudžbe predajemo dostavnoj službi najkasnije u roku 48h osim ako traženi proizvod nije na zalihama. Proizvode koje nemamo na zalihi i moraju se izraditi nastojimo predati kurirskoj službi unutar 72h. Autorizirane narudžbe su one narudžbe koje je kupac telefonski potvrdio (odnosi se za pošiljke koje se plaćaju kod preuzimanja), odnosno narudžbe koje su plaćene prije slanja (kartica, uplatnica, internet bankarstvo…) Na žalost nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe.

Za svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

Ako primatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s primateljem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama. Obvezujemo se da ćemo vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

Kupon kod i popusti

Našim Facebook prijateljima i newsletter pretplatnicima povremeno darujemo kupon za posebne promocije, pogodnosti te sniženja. Ako još ne primate naš newsletter, ne propustite priliku i prijavite se ovdje.

Kupon je najčešće jedna riječ ili niz znakova. Za obračun popusta upišite točan tekst i/ili znakove na kuponu, potvrdite ga – i popust će se automatski obračunati. Polje za upis kupona nalazi se u „Košarici“. Dakle, morate iskoristite ove pogodnosti neposredno prije nego završite Vašu kupovinu.

Kuponi mogu biti ograničeni trajanjem i brojem korištenja. Također popusti mogu biti primijenjeni samo na jedan proizvod, na ograničen izbor proizvoda ili akciju. Proizvodi koji se već nalaze na akciji, na njih u većini slučajeva kupon kod neće biti u mogućnosti primijeniti, osim ako to isključivo nije napomenuto. Sva pravila popusta bit će jasno naznačena prilikom slanja kupona. Ako u bilo kojem trenutku zapnete, rado ćemo Vam pomoći.

U slučaju korištenja različitih popust/kupona, oni se ne zbrajaju već se samo jedan uzima u obzir.

Reklamacije

se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Prema Zakonu o potrošačima nije moguće reklamirati proizvod koji je kupac izradio prema svojoj želji (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača)

U slučaju reklamacije robe kupac je dužan uputiti reklamaciju obrtu za računalne djelatnosti DarkNova e-mailom ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Odgovor na prigovor DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, obvezuje se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i DarkNova, obrta za računalne djelatnosti, u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Prema Zakonu o potrošačima nije moguće reklamirati proizvod koji je kupac izradio prema svojoj želji (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

U slučaju reklamacije, reklamaciju pošaljite na adresu: DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, II Zaloka 23, HR-40 317 Podturen ili na e-mail prodaja@gamenoel.com.

Vidljiva vanjska oštećenja ambalaže ili robe obavezno se prijavljuju djelatniku dostavne službe.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Prilikom preuzimanja robe trebate provjeriti točnu vrijednost, količinu i neoštećenost isporučene robe. Svi proizvodi moraju biti u originalnoj tvorničkoj ambalaži neotvarani i neoštećeni. Svojim potpisom kod preuzimanja robe potvrđujete točnost isporuke te preuzimanje proizvoda i popratne dokumentacije (računa, deklaracije, garancije i uputstva…).

Ako je oštećenje prouzročeno prilikom transporta takav proizvod reklamiraj kod dostavne službe, a u svakom slučaju obavijestite i nas. Kod preuzimanja robe od dostavljača, molimo da odmah uz njegovo prisustvo prekontrolirate kvalitetu i kvantitetu pošiljke i u slučaju vidljivih nedostataka odmah reklamirate dostavu i načinite zapisnik, jer dostavne službe Vaš potpis tretiraju kao: “vlastoručnim potpisom potvrđujete da ste pošiljku zaprimili u ispravnom stanju….” tako da pravo na naknadnu reklamaciju na dostavu nemate!

Ukoliko se utvrdi da je nedostatak posljedica tvorničke greške isporučiti ćemo Vam novi proizvod bez ikakvih dodatnih troškova u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je oštećenje nastalo nepravilnim korištenjem ili rukovanjem sa vaše strane, ili niste zadovoljni proizvodom, troškove zamjene, dostave i ostale manipulativne troškove snosite u cijelosti. U slučaju da roba ima vidljive greške, robu možete reklamirati u roku od 7 dana od dana kupnje u tvorničkoj ambalaži i uz predočenje računa, osim robe koja je oštećena nepravilnim korištenjem i rukovanjem.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostatka ili skrivenih mana (tvornička greška), slijediti ove upute:

Upute za reklamaciju:

 1. Postupak Reklamacije započinje popunjavanjem zahtjeva za reklamaciju.
 2. Drugi korak je pozivanje korisničke službe na broj +385 99 647 1406 – radno vrijeme je radnim danima od 08-16h.
 3. Popunjen reklamacijski list spakirate zajedno s artiklom koji vraćate.
 4. Povrat artikla organizirate o vlastitom trošku s dostavnom službom po Vašoj želji. Reklamirani artikl šaljete na adresu: II Zaloka 23, HR-40 317 Podturen, Croatia. Utvrdi li se valjanost Vaše reklamacije tj. tvornička greška ( oštećenje nastalo nepravilnim korištenjem ili rukovanjem sa vaše strane nećemo uvaživati ), poslati ćemo Vam u što kraćem roku novi proizvod bez ikakvih dodatnih troškova.

Kada pošiljka bude dostavljena, kupac će biti obavješten. Rješenje o ishodu reklamacije kupac dobiva u roku od 8 dana od dana prijema pošiljke od strane prodavača.

NAPOMINJEMO! Vidljiva vanjska oštećenja ambalaže ili robe obavezno je prijaviti djelatniku dostavne službe.

PRAVO NA JEDNOKRATNI RASKID UGOVORA

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. Zakon o zaštiti potrošača), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci. Raskid ugovora je moguć za robu koja prije proizvodnje nije modificirana prema zahtjevu kupca (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.Zakon o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Ostala prava i obveze su navedene u Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora. 

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte. 

Ostali načini podnošenja prigovora: 

 • Na adresu: II Zaloka 23, HR-40 317 Podturen, Hrvatska
 • Na e-mail adresu: prodaja@GameNOEL.com

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko prihvaćate Uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja kao i Uvjete prodaje.

DarkNova, obrt za računalne djelatnost, zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Čakovcu.

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Svrha ove Izjave o privatnosti jest da vas obavijestimo o vrstama podataka koje ćemo možda prikupljati o vama prilikom vaše posjete našim web stranicama, načinu na koji ćemo možda koristiti te podatke, hoćemo li ih ikome otkriti, izborima o korištenju tih podataka koji su vam na raspolaganju te vašoj mogućnosti ispravke tih podataka.

Prije svega, hvala!

Zahvaljujemo vam na posjeti stranicama www.GameNOEL.com (našem web-mjestu) i iskazanom interesu za naše proizvode. Stalo nam je do interakcije s vama preko Interneta te smo predani zaštiti vaše privatnosti.

Vašu privatnost shvaćamo ozbiljno i osobne podatke obrađujemo vrlo pažljivo i povjerljivo te ih koristimo samo u okviru važećih propisa o zaštiti podataka, posebice Uredbi o zaštiti osobnih podataka (“GDPR”).

Pročitajte ovu izjavu o privatnosti prije nego nam date bilo kakve osobne podatke. Ne morate davati nikakve osobne podatke prilikom pregledavanja naše internetske stranice. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovoj izjavi o privatnosti, u svakom trenutku možete kontaktirati nas na email info@gamenoel.com.

Tko smo mi?

Iza internet stranice stoji tvrtka: DarkNova, obrt za računalne djelatnosti, sa sjedištem na adresi: II Zaloka 23, HR-40 317 Podturen, Republika Hrvatska. OIB obrta je 55690920525, dok je MBS broj 98056808. DarkNova obrt osnovan je u kolovozu 2019. Godine.

Kako vas mogu kontaktirati?

Možete nas kontaktirati svaki radni dan, od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati na broj telefona +385 (0)99 647 1406 ili pomoću kontakt forme na našim web stranicama.

Naša djelatnost

Glavna djelatnost tvrtke je izrada web stranica s WordPress CMS sustavom i marketing. U prijevodu, mi izrađujemo web stranice i dovodimo klijente..

Internet trgovina GameNOEL

GameNOEL je internet stranica s uslugom internet trgovina koja funkcionira po principu “print na zahtjev”. To znači. Kada vi na našoj internet trgovini odaberete proizvod, njegovu boju, veličinu, model… mi taj proizvod tek nakon zaprimljene narudžbe proslijeđujemo našem vanjskom partneru Pelati d.o.o. na izradu. Određenu količinu proizvoda iz online ponude GameNOEL web trgovine tvrtka Pelati d.o.o. Drži na skladištu i GameNOEL se obvezuje što zornije držati skladišne zalihe točnima.

Koje podatke prikupljamo od posjetitelja ove web stranice i koje alate za to koristimo?

Od posjetitelja naše web stranice prikupljamo tehničke podatke o uređajima s kojima se pristupa našoj web stranici, IP adresu, tvoj operativni sustav, naziv preglednika. Riječ je o tehničkim podacima o posjetiteljima koji ne odaju osobne podatke, a služe nam za praćenje statistike posjećenosti web stranice, te unaprjeđenja iste za prikaz i funkcioniranje iste na određenim uređajima, platformama…

Registracija

Kako bi obavili kupnju na web shopu, registracija nije obavezna. Potrebno je samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) kako bi Vam nakon unosa podataka potrebnih za obavljanje dostave bilo moguće poslati potvrdu narudžbe.

Ako ne želite svaki puta tijekom kupnje unositi adresu dostave te informacije o sredstvu plaćanja, preporuča se brza registracija. Potrebno je samo jednom unijeti važeću e-mail adresu, osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, broj telefona) te lozinku pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Ona može biti proizvoljan niz znakova – što je duža, otpornija je na hakersko probijanje. Ako ste bez ideja, na web stranici Password generator možete dobiti generiranu lozinku.

Nakon unosa traženih podataka, registraciju je potrebno potvrditi klikom na polje “Registracija”. Kreirani korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se kombinacijom korisničkog imena i lozinke na stranici “Moj račun”.

U slučaju da ste zaboravili lozinku, na istoj stranici trebate kliknuti na “Izgubili ste zaporku?“. Dolazite do stranice na kojoj možete ostaviti svoju e-mail adresu s kojom ste se registrirali na web shopu, a na koju vam onda sustav automatski pošalje link pomoću kojeg ćete resetirati lozinku i dobiti novu. Nju možete kasnije sami promijeniti u postavkama računa budući da automatski kreirane lozinke nisu lako ‘pamtljive’ (ili samo kliknite na DA kada vas preglednik pita da upamti unesenu lozinku da je ne morate svaki puta unositi kod prijave).

Ukratko, nakon kreiranja računa, za svaku daljnju kupnju potrebna je samo prijava s korisničkim imenom i lozinkom.

Koje podatke prikupljamo od kupaca?

Kako bi narudžba bila valjana, od kupaca trebamo dobiti nekoliko osnovnih podataka kao što su: ime i prezime, ulica i kućni broj, poštanski broj i naziv mjesta te broj telefona.

Zašto prikupljamo navedene podatke?

Podatke prikupljamo kako bi pružili uslugu korištenja ove internet stranice, izdali valjani fiskalizirani račun, pošiljku poslali na dostavu pomoću naših partnera iz dostavnih službi.

Gdje spremamo osobne podatke?

Upisani podaci spremaju se u sustav za samostalno ažuriranje internet stranicom, web program – CMS. Podaci su zaštićeni SLL sigurnosnim certifikatom.

Da li te podatke dajemo trećim osobama?

Osobne podatke dužni smo dostaviti dostavnoj službi kako bi ista pošiljku isporučila na vašu adresu.

Upravljanje podacima

Svi podaci spremljeni su na serverima Siteground hostinga iz Bugarske. Na zahtjev tijela državne vlasti ili nekog drugog oblika pravne obveze dužni smo ustupiti vaše osobne podatke.

Sadržaj

 1. Definicije iskorištene u ovim pravilima
 2. Principi zaštite podataka kojima se vodimo
 3. Kakva su Vaša prava u vezi s osobnim podacima
 4. Koje osobne podatke skupljamo o Vama
 5. Kako koristimo Vaše privatne podatke
 6. Tko još ima pristup Vašim privatnim podacima
 7. Kako štitimo Vaše podatke
 8. Informacije o kolačićima
 9. Kontakt informacije

1. Definicije

 • Osobni podaci – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati.
 • Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Osobnim podacima ili skupu osobnih podataka.
 • Nositelj podataka – fizička osoba čiji se Osobni podaci obrađuju.
 • Dijete – fizička osoba mlađa od 14 godina.
 • Mi/nas (s velikim slovom ili ne –  obrt DarkNova)

2. Principi zaštite podataka

Obećavamo da ćemo se voditi sljedećim principima zaštite podataka:

 • Obrada je zakonita, fer, transparentna. Aktivnosti naše obrade imaju zakonitu osnovu. Uvijek uzimamo u obzir Vaša prava prije obrade osobnih podataka. Pružit ćemo Vam informacije u vezi s obradom po zahtjevu.
 • Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sa svrhom zbog koje su osobni podaci skupljeni.
 • Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi skupljamo i obrađujemo minimalnu količinu Vaših osobnih podataka potrebnih za bilo koju svrhu.
 • Obrada je ograničena vremenskim intervalima. Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže no što je potrebno.
 • Učinit ćemo sve kako bi se osigurala točnost podataka.
 • Učinit ćemo sve kako bi se osigurao integritet i povjerljivost podataka.

3. Prava nositelja podataka

Nositelj podataka ima sljedeća prava:

 1. Pravo na informaciju – podrazumijeva da imate pravo znati obrađuju li se Vaši privatni podaci; koji podaci su skupljeni, odakle se dobivaju i zašto se i od strane koga obrađuju.
 2. Pravo na pristup – podrazumijeva da imate pravo da pristupite podacima skupljenim o Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtjev i dobivanje kopije skupljenih Vaših osobnih podataka.
 3. Pravo na ispravku – podrazumijeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših osobnih podataka koji su netočni ili necjeloviti.
 4. Pravo na brisanje – podrazumijeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.
 5. Pravo na ograničavanje obrade – podrazumijeva da ako se određeni uvjeti ispune, imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka.
 6. Pravo na prigovor na obradu – podrazumijeva da u određenim slučajevima imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na primjer u slučaju direktnog marketinga.
 7. Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumijeva da imate pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući profiliranje; i da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod profiliranja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se Vas tiču ili se djelomično odnose na Vas.
 8. Pravo na prijenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše osobne podatke u format koje uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer jednog obrađivača na drugi.
 9. Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, garantiran pravom na pristup, dostavit ćemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema Vašem zahtjevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.
 10. Pravo na pomoć nadzornog tijela – podrazumijeva da imate pravo na pomoć od strane nadzornog tijela i pravo na druga pravna sredstva, kao što je zahtjev za naknadu štete.
 11. Pravo na povlačenje suglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju suglasnost na obradu osobnih podataka.

4. Podaci koje skupljamo

Informacije koje ste nam dostavili

To može biti Vaša e-mail adresa, ime, adresa za naplatu, kućna adresa i tako dalje – uglavnom informacije koje su neophodne kako bismo Vam dostavili proizvod/uslugu ili kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Čuvamo informacije s ciljem da biste mogli komentirati ili obavljati druge aktivnosti na stranici. Ove informacije podrazumijevaju, na primjer, Vaše ime i e-mail adresu.

Informacije automatski skupljene o Vama

To podrazumijeva informacije koje se automatski skladište putem kolačića ili drugih alata za sesije. Na primjer, informacije o Vašoj kupovnoj košarici, Vašu IP adresu, povijest kupovine (ako postoji) i tako dalje. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva. Kada koristite ili gledate sadržaj naše stranice, Vaše aktivnosti moraju biti prijavljene.

Informacije od naših partnera

Sakupljamo informacije od naših provjerenih partnera uz potvrdu da imaju zakonsku osnovu da podijele te informacije s nama. To su ili informacije koje ste im direktno dostavili, ili su oni skupili na drugim pravnim osnovama.

Javno dostupne informacije

Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.

5. Kako koristimo Vaše privatne podatke

Koristimo Vaše osobne podatke sa ciljem da:

 • pružimo našu uslugu. Ovo uključuje primjere registracije Vašeg naloga; pružanje drugih proizvoda i usluga koje zatražite; pružanje promotivnih artikala na Vaš zahtjev i komuniciranje s Vama oko tih proizvoda i usluga; komunikacija i interakcija s Vama; obavještavanje o promjenama bilo kojih servisa.
 • poboljšamo Vaše korisničko iskustvo;
 • ispunimo obaveze po zakonu ili ugovoru.

Koristimo Vaše osobne podatke na osnovu legitimnih razloga i/ili uz Vašu suglasnost.

Na osnovu sklapanja ugovora ili ispunjavanja ugovornih obaveza, obrađujemo Vaše podatke u sljedeće svrhe:

 • da Vas identificiramo;
 • da Vam pružimo uslugu ili da vam pošaljemo/ponudimo proizvod;
 • da komuniciramo s Vama zbog prodaje ili fakturiranja;

Na osnovu legitimnog interesa, obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • da vam pošaljemo personalizirane ponude* (naše i/ili od naših pažljivo odabranih partnera);
 • da administriramo i analiziramo bazu naših klijenata (kupovno ponašanje i navike) s ciljem da poboljšamo kvalitetu, raznolikost i dostupnost proizvoda/usluga koji se nude/pružaju.;
 • da vodimo upitnike koje se tiču zadovoljstva klijenta;

Sve dok nas ne informirate o suprotnom, nastojimo Vam nuditi proizvode/usluge koje su slične ili iste kao one iz kupovne povijesti/pretraživanja u skladu s našim legitimnim interesom.

Uz Vaš pristanak obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • da šaljemo biltene i kampanjske ponude (naše i/ili od naših pažljivo odabranih partnera);
 • u druge svrhe za koje smo zatražili Vašu suglasnost.

Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili obavezu koja dolazi iz zakona i/ili koristimo Vaše osobne podatke za opcije koje su predviđene zakonom. Zadržavamo pravo anonimnosti prikupljenih osobnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristit ćemo podatke van okvira Pravilnika samo kada su anonimni. Čuvamo Vaše platne informacije i druge informacije skupljene o Vama koliko god je potrebno za računovodstvene potrebe ili druge obaveze koje dolaze iz zakona, ali ne i duže.

Mogli bismo obraditi Vaše osobne podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom namjenom za koju su prikupljeni podaci. Da bismo to uradili, osiguravamo:

 • veza između svrhe, konteksta i prirode osobnih podataka je pogodna za daljnju obradu;
 • daljnja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i
 • uvijek bi postojala određena zaštita za obradu.

Obavijestit ćemo Vas o daljoj obradi i svrsi.

6. Tko još može pristupiti Vašim osobnim podacima

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s nepoznatima. Osobni podaci se u određenim slučajevima dostavljaju našim partnerima kojima vjerujemo s ciljem pružanja usluge kako treba ili poboljšanja korisničkog iskustva. Dijelimo Vaše podatke s:

Našim partnerima za obradu:

 • dobavljači analitičkih alata (Google);
 • dobavljači usluga izravne komunikacije (Tawk.to);
 • naši stručni savjetnici za pravna, porezna, revizijska ili računovodstvena pitanja;
 • platforme društvenih mreža u cilju personalizirane i ciljane komunikacije.

Našim poslovnim partnerima koji obavljaju poslove dostavnih službi:

DPD Croatia d.o.o.

Overseas Express

Hrvatska pošta

GLS Croatia d.o.o.

Radimo samo s partnerima za obradu koji su u stanju pružiti adekvatan nivo zaštite Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke objavljujemo trećim stranama ili javnim službenicima kada smo legalno obavezni to napraviti. Vaše osobne podatke bismo mogli otkriti trećim stranama, ako ste dali suglasnost ili postoji druga pravna osnova za to.

WEB ANALIZA POMOĆU GOOGLE ANALYTICSA

Ova web stranica koristi statistiku Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics isto tako upotrebljava tzv. “Kolačiće”, a pravila o kolačićima treće strane potražite na https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google koristi ove podatke u ime DarkNova, obrta za računalne djelatnosti, kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, sastavljao izvješća o aktivnostima na web stranici i pružio dodatne usluge povezane s korištenjem web stranica i interneta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analytics neće se kombinirati s drugim Googleovim podacima.

Korisnici mogu spriječiti pohranjivanje kolačića na svojem računalu odabirom odgovarajuće postavke u svom softveru preglednika. Napominjemo, u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve značajke ove web stranice u punoj mjeri. Detaljnije informacije o uvjetima korištenja pročitajte na https://analytics.google.com/analytics/web/. Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem dodataka je članak 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR.

UPOTREBA FUNKCIJE PONOVNOG MARKETINGA

GameNOEL koristi funkciju ponovnog marketinga tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Ova funkcija nam omogućuje pristup posjetiteljima web stranice putem ciljanog oglašavanja na temelju interesa korisnika web stranice. Dodatne informacije o Googleovom ponovnom marketingu i Googleovim pravilima o privatnosti možete proučiti na: http://www.google.com/privacy/ads/.

Googleu možete trajno deaktivirati upotrebu kolačića sljedeći sljedeću vezu i preuzeti i instalirati dodatak: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Kao alternativu, vanjske pružatelje usluga možete isključiti upotrebom kolačića odabirom stranice za deaktiviranje mrežnog oglašavanja na http://www.networkadvertising.org/choices/ i implementacijom daljnjih informacija o isključivanju. Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem dodataka je članak 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR.

DRUŠTVENE MREŽE

Putem naših stranica u društvenim mrežama nudimo Vam cjelovitu osobnu podršku. Podaci se koriste isključivo u svrhu odgovaranja na vaš upit i ne prosljeđuju se trećim stranama. Pravni temelj za obradu osobnih podataka u kontekstu rješavanja vašeg upita je članak 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR. Da biste nas kontaktirali putem društvenih mreža, morate se registrirati u tim uslugama. Tvrtke koje stoje iza takvih usluga mogu eventualno obrađivati osobne podatke. Nemamo utjecaja na prirodu, opseg i obradu ovih podataka.

KORIŠTENJE FACEBOOK DRUŠTVENE MREŽE

Naša internetska stranica koristi dodatke (“plugins”) društvene mreže Facebook, kojim upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Pregled dodataka za Facebook i njihov izgled možete pronaći ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Kada posjetite stranicu naše web stranice koja sadrži takve dodatke, vaš se preglednik povezuje izravno s Facebook poslužiteljima. Sadržaj usluge prenosi Facebook izravno u vaš preglednik i integrira se na stranicu.

Putem ove integracije, Facebook prima informacije koje je vaš preglednik pristupio odgovarajućoj stranici naše web stranice, čak i ako nemate Facebook profil ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) prenijet će se s vašeg preglednika izravno na Facebook poslužitelj u SAD-u i pohranjivati ​​tamo. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može odmah dodijeliti posjet našoj web stranici na vaš Facebook profil.

Ako međusobno komuniciramo putem ove usluge, primjerice ostavite komentar, te se informacije također prenose izravno na poslužitelja Facebooka i pohranjuju se tamo. Informacije će također biti objavljene na Facebook profilu i prikazane vašim Facebook prijateljima. Napominjemo da kao vlasnik i upravitelj naših web stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka i njihovog korištenja od strane Facebooka.

Svrha i opseg prikupljanja podataka i daljnje obrade i korištenja podataka od strane Facebooka utvrđena je njihovim pravilima zaštite privatnosti, stoga molimo pogledajte pravila o privatnosti Facebooka na www.facebook.com. Ako ne želite da Facebook izravno dodijeli podatke prikupljene putem naše web stranice na vaš Facebook profil, morate se odjaviti s Facebooka prije nego što posjetite našu web stranicu. Možete potpuno spriječiti učitavanje Facebook usluge na vaš preglednik, npr. s “Facebook Blocker” . Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem dodataka je članak 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR.

KORIŠTENJE INSTAGRAM DRUŠTVENE MREŽE

Na našim stranicama postoje dodaci društvene mreže Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, SAD). Instagramovi dodaci vas prepoznaju npr. pri korištenju “Instagram kamere”.

Ako posjetite našu web lokaciju s takvim dodatkom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Instagram. Instagram šalje sadržaj dodataka izravno u vaš preglednik i uključi ga na web stranicu. Kroz ovu integraciju dodataka, Instagram prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici našeg mrežnog odredišta, čak i ako nemate korisnički profil na Instagramu, ili ukoliko trenutno niste prijavljeni na Instagram. Ti se podaci (uključujući vašu IP adresu) šalju izravno s vašeg preglednika na poslužitelj Instagrama u SAD-u i bivaju pohranjeni tamo. Ukoliko ste, međutim, prijavljeni na Instagram, Instagram može odmah dodijeliti vašu posjetu našoj stranici ili klik na „Instagram”” gumb izravno na vaš Instagram račun i ta se informacija također može prikazati vašim Instagram kontaktima. Dodatne informacije o opsegu i upotrebi podataka Instagrama i srodnim pravima potražite izravno na Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388

KORIŠTENJE YOUTUBE KANALA

Na našoj web stranici se koriste dodaci (“plugins”) društvene mreže YouTube. Ovom uslugom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Ako pristupite podstranici naše web stranice koja sadrži takve dodatke, vaš će se preglednik izravno povezati s Googleovim poslužiteljima.

Google sadržaj ove dodatke izravno prenosi u vaš preglednik i integrira se na stranicu. Takva integracija omogućuje Googleu da primi informacije koje je vaš preglednik pristupio relevantnoj stranici naše web stranice čak i ako nemate račun usluge YouTube. Te se informacije (uključujući vašu IP adresu) prenose izravno s vašeg preglednika na Googleov poslužitelj u SAD-u gdje je pohranjen.

Ako ste registrirani na YouTube, Google će izravno povezati posjet našoj web stranici sa svojim računom. Želimo istaknuti da, kao vlasnik i upravitelji web stranice, nismo obaviješteni o sadržaju podataka koji su preneseni niti o njihovu korištenju od strane Googlea. Informirajte se o Googleovim pravilima o zaštiti podataka radi svrhe i opsega prikupljanja podataka od strane Googlea zajedno s vašim pravima u tom pogledu te mogućim postavkama kako bi zaštitili vašu privatnost na: https: //www.google.com.

Ako ne želite da Google izravno povezuje vaš račun s uslugom YouTube s podacima prikupljenim putem naše web stranice, morate se odjaviti s usluge YouTube prije posjete našoj web stranici. Također možete spriječiti učitavanje Google usluge pomoću dodataka za preglednik, na primjer: putem skripte za blokiranje “NoScript”:http://noscript.net/ Pravni temelj za obradu osobnih podataka pomoću dodataka je članak 6. stavak 1. prvi podstavak (b) ili (f) GDPR.

GOOGLE REMARKETING

Ova stranica koristi Google Remarketing, uslugu oglašavanja u vlasništvu Google Inc. (Google). Google i treće strane stavljaju oglase na web stranice na internetu koristeći kolačiće (cookies) kako bi pratile prijašnje posjete na našoj web stranici. Google ne povezuje vašu IP adresu s drugim podacima koje posjeduje bez vaše dozvole.

Možete deaktivirati upotrebu kolačića promjenom određenih postavki na vašem pregledniku tako da potražite stranu https://www.google.hr/policies/technologies/ads/. I uključite »opt-out«. Kako alternativu možete deaktivirati upotrebu kolačića od treće strane tako da otvorite stranicu za deaktivaciju http://www.networkadvertising.org/choices/. Više informacija o Google pravilima možete potražiti na www.google.com/intl/hr/privacy.

VEZE (LINKOVI) NA DRUGE WEB STRANICE

Veze na web-stranice treće strane možemo navoditi isključivo radi dodatnih informacija i vaših potreba. Ako budete koristili te veze, napustit ćete naše web stranice. Ova Izjava o privatnosti ne obuhvaća postupke prikupljanja podataka web-stranica vezanih s našim web stranicama niti kontroliramo njihov sadržaj ili pravila privatnosti. Predlažemo da pažljivo pregledate pravila privatnosti svake stranice koju posjetite.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima za pojedinu svrhu nije predviđeno duže vrijeme čuvanja.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te gubitka.

VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup svim vašim osobnim podacima koje obrađuje GameNOEL, kao i na njihov ispravak, pravo na povlačenje prethodno dane privole, brisanje i ograničenje obrade. Ako je to tehnički moguće, možete zatražiti da GameNOEL izvrši prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade.

GameNOEL će obrađivati vaše podatke na siguran i zakonit način. Kako biste ostvarili gore navedena prava, te u slučaju upita i pritužbi vezanih uz korištenje i obradu vaših osobnih podataka, možete se obratiti GameNOEL službeniku za zaštitu podataka .

Sukladno važećim zakonskim odredbama pripadaju Vam dolje navedena prava i pravna sredstva.

U svrhu realizacije Vaših prava te u slučaju pitanja obratite se na:

DarkNova, obrt za računalne djelatnosti
II Zaloka 23
HR-40 317 Podturen
+385 (0)99 647 1406
info@gamenoel.com

Pravo na pristup (čl. 15. GDPR)

Imate pravo na informacije o tome, jesu li Vaši osobni podaci obrađivani i ukoliko jesu, koji su podaci obrađivani. Također imate pravo na informacije vezane uz svrhu obrade podataka i njezinu pravnu osnovu, informacije o kategorijama osobnih podataka, njihovo otkrivanje trećim stranama i trajanju pohrane.

Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16. i 17. GDPR)

Imate pravo potraživati ispravak Vaših netočnih osobnih podataka bez odgađanja, odnosno uz uvažavanje svrhe obrade podataka, pravo potraživati dopunu nepotpunih osobnih podataka te brisanje Vaših podataka.

Pravo na ograničenja obrade (čl. 18. GDPR)

Imate pravo ograničiti obradu svih prikupljenih osobnih podataka. Ti podaci se nakon podnošenja zahtjeva za ograničenje mogu obrađivati tek po izdavanju posebne suglasnosti, odnosno ostvarivanjem i provođenjem pravnih zahtjeva.

Prijenos podataka (čl. 20. GDPR )

Imate pravo potraživati neometan i neograničen prijenos prikupljenih osobnih podataka trećim stranama.

Pravo na prigovor (čl. 21. GDPR)

Imate pravo iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor protiv obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koji su nužni za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade ili potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

U tom slučaju voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za njihovu obradu, koji nadilaze interese, prava i slobode osobe, čiji se podaci obrađuju, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, u kojem slučaju se osobni podaci više ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Ukoliko poduzmete mjeru za ostvarivanje Vaših gore navedenih prava, GameNOEL je obvezan odmah, a najkasnije unutar mjesec dana od zaprimanja Vašeg zahtjeva, izjasniti se po pitanju zahtjeva, odnosno udovoljiti zahtjevu.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći sljedećim našim podacima za kontakt:

7. Kako štitimo Vaše podatke

Činimo najbolje da čuvamo Vaše osobne podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i pseudonimima, gdje je prikladno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade.

Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost informacija. Međutim, obećavamo da ćemo obavijestiti nadležne tijela u slučaju kršenja podatka. Također, obavijestit ćemo Vas i ako postoji prijetnja za Vaša prava ili interese. Učinit ćemo sve razumno, kako bismo spriječili kršenja sigurnosti i pružit ćemo pomoć nadležnim tijelima, ako do kršenja dođe.

Ako imate korisnički račun kod nas, zapamtite da morate imati tajno korisničko ime i šifru.

8. Kolačići i druge tehnologije koje koristimo

Koristimo kolačiće i/ili slične tehnologije kako bismo analizirali ponašanje korisnika, administrirali stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupljali informacije o drugim korisnicima. Ovo se radi u cilju personalizacije i poboljšanja korisničkog iskustva.

Kolačić je mali tekstualni dokument sačuvan u Vašem računalu. Kolačići skladište informacije koji pomažu da stranice rade. Samo mi imamo pristup kolačićima s naše stranice. Možete kontrolirati svoje kolačiće na nivou pretraživača. Izbor da onemogućite kolačiće mogu ometati upotrebu određenih funkcija.

Koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:

 • Potrebni kolačići – ovi kolačići su Vam potrebni kako biste koristili važne funkcije na našoj stranici, kao što je prijavljivanje. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve osobne informacije.
 • Funkcionalni kolačići – ovi kolačići pružaju funkcionalnost da koristite usluge ugodnije i omogućava personalizaciju funkcija. Na primjer, mogu zapamtiti Vaš e-mail u formularima tako da ne morate ponovo unositi ove informacije sljedeći put.
 • Analitički kolačići – ove kolačiće koristimo kako bismo pratili upotrebu i performanse naše stranice i usluga.
 • Reklamni kolačići – ovi kolačići se koriste za isporuku reklama koje su Vam relevantne i u skladu s Vašim interesima. Dodatno, koriste se kako bi ograničili broj koliko ste puta vidjeli reklamu. Najčešće su smješteni na stranici od strane reklamne mreže uz dozvolu operatora stranice. Ovi kolačići pamte da ste posjetili stranicu i ta informacija se dijeli s drugim tijelima, kao što su oglašivači. Često su ciljanje i reklamni kolačići u vezi sa funkcionalnošću stranice, koje pružaju druga tijela.

Možete ukloniti kolačiće sačuvane u svom računalu putem podešavanja unutar pretraživača. Kao alternative, možete kontrolirati kolačiće treće strane koristeći platforme za poboljšanje privatnosti, kao što su optout.aboutads.info ili youronlinechoices.com. Za više informacija o kolačićima, pogledajte allaboutcookies.org.

Koristimo Google Analitiku kako bismo mjerili promet na našoj stranici. Google ima svoja pravila o privatnosti koja možete pročitati ovdje. Ako želite odustati od praćenja od strane Google Analitike, posjetite Google Analytics opt-out stranicu.

9. Kontakt informacije

 

DarkNova, obrt za računalne djelatnosti
II Zaloka 23
HR-40 317 Podturen
+385 (0)99 647 1406

Djeca

Ne namjeravamo sakupljati ili saznavati informacije o djeci. Ne ciljamo djecu našim proizvodima bez obzira na to što za njih proizvodimo sadržaj.

 

Kako dodati e-mail adresu na „Bijelu listu“

 

Radi sve većeg problema „email spama“ odnosno neželjene pošte, mnogo web mail servisa (npr. Yahoo, Hotmail, itd.) te email klijent programa (npr. Outlook 2003/2007/2010/2013, Mozilla Thunderbird itd.) pobrinulo se za to da automatski blokiraju emailove koje prepoznaju kao „spam“. Nažalost, taj mehanizam uz neželjenu poštu blokira i mnogo legitimnih email poruka. Poruke koje šaljemo iz sustava GameNOEL (sa email adrese info@gamenoel.com) nisu imune na taj problem. Naime, email pozivi za dovršavanje registracije korisnika, pozivi na sudjelovanje na nagradnoj igri idr. mogu greškom završiti u mapi za neželjenu poštu (engl. „junk email“) u Vašoj email klijent aplikaciji i nikada ne doći do Vašeg Inboxa.

Predlažemo da poduzmete nekoliko jednostavnih koraka koji su opisani u nastavku kako bi osigurali da naši emailova doista stignu do Vas. Čak i u slučaju da trenutno primate naše emailove predlažemo da to učinite kako bi izbjegli moguće probleme u budućnosti. Zahvaljujemo se na Vašem vremenu i trudu.

POSTUPAK DODAVANJA EMAIL ADRESE NA „BIJELU LISTU“

 

„Bijela lista“ (engl. whitelist) je lista email adresa koje smatrate sigurnima i sa kojih želite primati emailove bez ikakvih ograničenja. Dodavanjem email adrese na „bijelu listu“ zapravo podešavate sustav da ne filtrira emailove sa te adrese. U nastavku slijede upute kako dodati našu email adresu na Vašu „bijelu listu“ kako bi se uspješno registrirali na naš portal i primali naše email poruke.

Upute su dane za neke od najpopularnijih email servisa i programa:

Outlook 2003/2007/2010/2013

Potrebno je dodati našu adresu pošiljatelja, info@gamenoel.com na Vašu Safe Senders listu:

 1. Na Tools izborniku, kliknite Options.
 2. Na Preferences tabu, kliknite Junk E-mail.
 3. Na Safe Senders tabu, kliknite Add.
 4. Upišite našu email adresu info@gamenoel.com
 5. Kliknite OK.

Mozilla Thunderbird

Potrebno je dodati našu adresu pošiljatelja, info@gamenoel.com u Vašu Tunderbird Address Book i konfigurirati Junk Mail Controls:

 1. Kliknite na Address Book dugme.
 2. Pobrinite se da je označen Personal Address Book.
 3. Kliknite na New Card dugme. Otvoriti će se New Card ekran sa 3 taba: Contacts, Address i Other.
 4. Na Contact tabu unesite našu email adresu info@gamenoel.com u polje Email dialog.
 5. Kliknite OK.

Gmail

Potrebno je dodati našu adresu pošiljatelja, info@gamenoel.comr u Vašu Gmail Contacts listu:

 1. Kliknite Contacts na lijevoj strani bilo koje stranice Vašeg Gmail računa.
 2. Kliknite Add Contact.
 3. Dodajte email adresu info@gamenoel.com u polje primary email address.
 4. Kliknite Save.

Yahoo!

Potrebno je postaviti filter koji će prenositi naše email poruke u Vaš inbox:

Otvorite Vaš mailbox i klinite na Mail Options (gornji desni dio ekrana).

 1. Odaberite Filters (donji lijevi dio ekrana).
 2. Kliknite na Add Link na Filters stranici.
 3. U stupcu „From header:“, odaberite sa padajućeg izbornika „contains“ i unesite email adresu info@gamenoel.com u prazno polje.
 4. Pri dnu stranice odaberite Choose Folder meni i odaberite Inbox.
 5. Kliknite na Add Filter dugme.

Hotmail

Potrebno je dodati našu adresu pošiljatelja, info@gamenoel.com u Vašu Hotmail Safe Listu:

 1. Otvorite vaš mailbox i kliknite Options (gore desno).
 2. Kliknite na Junk E-Mail Protection (vrh stranice).
 3. Odaberite Safe List link (drugi s dna).
 4. Upišite našu email adresu info@gamenoel.com u polje s nazivom Type an address or domain.
 5. Kliknite na Add dugme.

 

Promjene Pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo da napravimo promjene pravila o privatnosti. Posljednja izmjena je unijeta 13. studenog 2019. godine.

HO’Š NAŠ MERCH?

NAŠ ONLINE SHOP

GRADIMO COOL ZAJEDNICU I AKO SE ŽELIŠ UDRUŽITI S NAMA I POSTATI DIO GAMENOEL TIMA, DOVOLJNO JE SAMO ZAPRATITI NAS NA NEKOM OD NAŠIH DRUŠTVENIH MEDIJA. SAD KAD SI VEC DIO NAŠEG GEJMERSKOG TIMA MOŽEŠ TO I POKAZATI KUPNJOM NEKOG OD NAŠIH PROIZVODA. 

+385 (0)99 647 1406
INFO@DIVICANDY.COM

II ZALOKA 23, 40 317 PODTUREN, HRVATSKA

GEJMAMO OD 0-24H SVAKI DAN
ODMARAMO NA BLAGDANE

 

Share This